Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE (Editorial Team)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief)
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka (Uniwersytet Warszawski)

Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor-in-Chief)
dr hab.  Agnieszka Dominika Biernacka (Uniwersytet Warszawski)

Redaktorzy Tematyczni (Editorial Board)
dr hab. Ewa Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Agnieszka Dominika Biernacka (Uniwersytet Warszawski)
dr Marta Czyżewska (Uniwersytet Warszawski)
dr Eryk Stachurski (Uniwersytet Warszawski)
dr Edward Szędzielorz (Uniwersytet Warszawski)
mgr Agnieszka Hein (Uniwersytet Warszawski)

RADA NAUKOWA (Advisory Board)
prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski)
mgr Zofia Rybińska (TEPIS)
prof. Jan Engberg (Aarhus Universitet, Dania)
prof. Erik Hertog (KU Leuven, Belgia)
Prof. Dr. Isolde Burr-Haase (Universität zu Köln)
prof. Sabine Braun (University of Surrey, Wlk. Brytania)
doc. dr Marta Chromá (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)

 

RECENZENCI (23/2015 – 29/2021)

prof. dr hab. Zygmunt Saloni (UW), prof. dr hab. Dorota Śliwa (KUL), prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (UW), prof. UW dr hab. Łucja Biel (UW), prof. US dr hab. Agnieszka Choduń (US), prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer (UP), prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (UAM), prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki (UP), prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska (UAM), prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz (UAM), prof. UW dr hab. Jacek Wierciński (UW), prof. Anastasia Parianou (Ionian University, Grecja), prof. Patricia Vanden Bulcke (Universiteit Gent, Belgia), prof. Arlette Véglia Andréa (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr hab. Agnieszka Dominika Biernacka (UW), dr hab. Maria Biskup (UW), dr hab. Tatiana Chauvin (UW), dr hab. Ewa Gmurzyńska (UW), dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska (UW), dr hab. Piotr Przybysz (UW), dr hab. Urszula Topczewska (UW), doc. dr Magdalena Kuratczyk (UW), dr Rafał Augustyn (UMCS), dr Katarzyna Biernacka-Licznar (Uniwersytet Wrocławski),  dr Marta Czyżewska (UW), dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina (UW), dr Agnieszka Doczekalska (ALK), dr Hanem El-Farahaty (University of Leeds, Wlk. Brytania), dr Anna Fitak (UP), dr Teodora Ghivirigă (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Rumunia), dr Justyna Giczela-Pastwa (UG), dr Karolina Gmerek (US), dr Dorota Karczewska (UW), dr Karolina Kęsicka (UAM), dr Sergey Khvatov (UW), dr Tomasz Klimkowski (UAM), dr Maciej Kur (US), dr Katarzyna Madyjewska (UW), dr Christine Martinez (UW), dr Mirosław Moczulski (UW), dr Ewa Myrczek-Kadłubicka (UŚ), dr Arja Nurmi (Tampereen yliopisto, Finlandia), dr Wojciech Ostaszewski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), dr Katia Peruzzo (Università Ca’ Foscari Venezia, Włochy), dr Katarzyna Popek-Bernat (UW), dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska (UKW w Bydgoszczy), dr Regina Solova (UWr), dr Piotr Sorbet (UMCS), dr Vilelmini Sosoni (Ionian University, Grecja), dr Edward Szędzielorz (UW), dr Beata Szpingier (UAM), dr Agata Wolarska-Sobocińska (UAM), adw. Paweł Gugała (UW), mgr Krzysztof Łoboda (UJ), mgr Anna Piechowska (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), mgr Janusz Poznański (TEPIS), mgr Zofia Rybińska (TEPIS), mgr Aleksandra Tomaszewska (UW), mgr Bogusław R. Zagórski (UW), mgr Natalia Zawadzka-Paluektau (UW/Universidad de Sevilla, Hiszpania), mgr Joanna Ziemska (Universität Wien, Austria), mgr Tomasz Żebrowski

 

WYDAWCA (Publisher)
Uniwersytet Warszawski, Warszawa