Zespół redakcyjny

KOLEGIUM REDAKCYJNE (Editorial Team)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief)
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka

Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor-in-Chief)
dr hab.  Agnieszka Dominika Biernacka

Redaktorzy Tematyczni (Editorial Board)
dr hab. Ewa Gruszczyńska (dział polski)
dr hab. Agnieszka Dominika Biernacka (dział hiszpański)
dr Marta Czyżewska (dział niemiecki)
dr Eryk Stachurski (dział francuski)
dr Edward Szędzielorz (dział rosyjski)
mgr Agnieszka Hein (dział angielski)

RADA NAUKOWA (Advisory Board)
prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski)
mgr Zofia Rybińska (prezes TEPIS)
prof. Jan Engberg (Aarhus Universitet, Dania)
prof. Erik Hertog (KU Leuven, Belgia)
Prof. Dr. Isolde Burr-Haase (Universität zu Köln)
prof. Sabine Braun (University of Surrey, Wlk. Brytania)
doc. dr Marta Chromá (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)

 

RECENZENCI (23/2015 – 27/2019)

prof. dr hab. Zygmunt Saloni (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dorota Śliwa (KUL), prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (UW), prof. UW dr hab. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski), prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer (UP), prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (UAM), prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki (UP), prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska (UAM), prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz (UAM), prof. UW dr hab. Jacek Wierciński (UW), prof. Anastasia Parianou (Ionian University, Grecja), prof. Patricia Vanden Bulcke (Universiteit Gent, Belgia), prof. Arlette Véglia Andréa (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr hab. Agnieszka Biernacka (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Maria Biskup (UW), dr hab. Tatiana Chauvin (UW), dr hab. Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska (UW), dr hab. Piotr Przybysz (UW), dr hab. Urszula Topczewska (UW), doc. dr Magdalena Kuratczyk (UW), dr Rafał Augustyn (UMCS), dr Katarzyna Biernacka-Licznar (Uniwersytet Wrocławski), dr Agnieszka Choduń (Uniwersytet Szczeciński), dr Marta Czyżewska (UW), dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina (UW), dr Agnieszka Doczekalska (ALK), dr Hanem El-Farahaty (University of Leeds, Wlk. Brytania), dr Anna Fitak (UP), dr Teodora Ghivirigă (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Rumunia), dr Justyna Giczela-Pastwa (Uniwersytet Gdański), dr Dorota Karczewska (UW), dr Karolina Kęsicka (UAM), dr Sergey Khvatov (UW), dr Tomasz Klimkowski (UAM), dr Katarzyna Madyjewska (UW), dr Christine Martinez (UW), dr Mirosław Moczulski (UW), dr Ewa Myrczek-Kadłubicka (UŚ), dr Arja Nurmi (Tampereen yliopisto, Finlandia), dr Wojciech Ostaszewski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), dr Katia Peruzzo (Università Ca’ Foscari Venezia, Włochy), dr Katarzyna Popek-Bernat (UW), dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska (UKW w Bydgoszczy), dr Regina Solova (UWr), dr Piotr Sorbet (UMCS), dr Vilelmini Sosoni (Ionian University, Grecja), dr Edward Szędzielorz (UW), dr Beata Szpingier (UAM), dr Agata Wolarska-Sobocińska (UAM), adw. Paweł Gugała (UW), mgr Anna Piechowska (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej), mgr Janusz Poznański (TEPIS), mgr Zofia Rybińska (TEPIS), Bogusław R. Zagórski (UW), mgr Joanna Ziemska (Universität Wien, Austria), mgr Tomasz Żebrowski

 

WYDAWCA (Publisher)
Uniwersytet Warszawski, Warszawa