Ogłoszenia

„LINGUA LEGIS” CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNEMU

 ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r. (w latach 1994-2014 ukazywało się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, obecnie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

Lingua Legis jest czasopismem punktowanym. Według najnowszego wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki (opublikowanego 1 grudnia 2021 r.) za publikację artykułu naukowego autor otrzymuje 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, DOAJ, EBSCO oraz Index Copernicus Journals Master List, Google Scholar and CiteIndex. Znajduje się również w wykazie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) będącym częścią systemu POL-on.

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły, recenzje i sprawozdania napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

Termin nadsyłania artykułów

Nr 31 (2023) 30 kwietnia 2023 r.

 

DANE KONTAKTOWE

Strona internetowa

lingualegis.ils.uw.edu.pl

 

Adres e-mail

lingualegis@uw.edu.pl

Adres

„Lingua Legis”
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa