Formuła poświadczająca stosowana przez tłumaczy przysięgłych w Polsce – praktyka i zalecenia a Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

  • Mirosław Moczulski

Skrót

Autor dowodzi, że formuły poświadczające stosowane przez polskich tłumaczy przysięgłych – zalecane przez aktualny Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem z 2011 r., Państwową Komisję Egzaminacyjną, powołaną do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego i in. – wymagają w kontekście Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego większej precyzji oraz uporządkowania w ogóle. Autor proponuje jej zmodyfikowany, precyzyjny wzorzec – wzorzec formuły minimalistycznej zarówno co do treści, jak i brzmienia. Z wzorca tego wynika sześć wariantów formuły, która czyniąc zadość normie ustawowej, może być, jak dotychczas, poszerzana o inne elementy treści.

Opublikowany
2017-06-28
Jak cytować
Moczulski, M. (2017). Formuła poświadczająca stosowana przez tłumaczy przysięgłych w Polsce – praktyka i zalecenia a Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Lingua Legis, (24), 23-40. Uzyskano z http://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/11/11
Dział
Artykuły