Analiza preferencji językowych w zakresie stosowania terminów outbreak, pandemic, epidemic i crisis w wybranych rozporządzeniach unijnych związanych z COVID-19

Autor

  • Gabriela Karpowicz
  • Natalia Kocon
  • Matylda Staszak

Słowa kluczowe:

outbreak, pandemic, crisis, epidemic, pandemia, rozporządzenie unijne, COVID-19, IATE

Abstrakt

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 i jego nagłe rozprzestrzenianie się na całym świecie doprowadziło dnia 11 marca 2020 r. do zaklasyfikowania obecnej sytuacji epidemiologicznej przez WHO (World Health Organization, pl. Światowa Organizacja Zdrowia) jako pandemii. Sytuacja ta zmusiła władze państw całego świata oraz instytucje międzynarodowe do wprowadzenia w trybie pilnym nowej terminologii w wielu obszarach języka. W języku prawnym do użytku weszło szereg nowych terminów ściśle związanych z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Niekiedy były to terminy nowe, a w niektórych przypadkach nadawano nowe znaczenie już istniejącemu słowu, co powiększało liczbę terminów w bazie lub też rozszerzało pole semantyczne terminu. Nowe terminy zostały opublikowane w unijnej bazie terminologicznej IATE (Interactive Terminology for Europe, pl. Interaktywna Terminologia dla Europy) jako oddzielna baza danych w celu zgromadzenia, ujednolicenia i rozpowszechnienia terminologii związanej z pandemią, używaną przez instytucje oraz agencje wyspecjalizowane UE. Niniejszy projekt, bazujący na artykule autorstwa Rebekki S.B. Fischer (2020) ma na celu zbadanie czy w anglojęzycznych wersjach rozporządzeń unijnych terminy outbreak, epidemic, pandemic oraz crisis używane są według określonego schematu oraz czy ich użycie zmieniało się w czasie wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej na świecie. Celem badania jest również analiza kontekstu, w jakim występują terminy outbreak, epidemic, pandemic i crisis oraz kolokacje tych terminów w badanych rozporządzeniach. Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy manualnej na próbce czterech rozporządzeń unijnych, które weszły w życie od marca 2020 do kwietnia 2021 r. Wyniki zostały przedstawione w formie wykresów. Ze względu na małą próbę badawczą nie odnotowano żadnych wyraźnych tendencji, choć można przyjąć pewne hipotezy co do częstotliwości występowania badanych terminów.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-05-18

Numer

Dział

Artykuły