DeepL czy Google Tłumacz? Porównanie tłumaczeń maszynowych z języka angielskiego na język polski brytyjskiego aktu prawnego „The Health Protection (Coronavirus, International Travel) (England) Regulations 2020”

Autor

  • Malwina Boralewska
  • Paweł Gil
  • Anna Macko

Słowa kluczowe:

DeepL, Google Tłumacz, jakość tłumaczenia, teksty prawnicze, tłumaczenie maszynowe, pandemia

Abstrakt

Pandemia SARS-CoV-2 zaznaczyła swoją obecność również w tekstach prawa. Wraz z wybuchem pandemii pojawił się znaczący wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia specjalistyczne. Dynamiczny rozwój sytuacji, która wpłynęła na wiele aspektów życia społecznego sprawił, że obywatele różnych państw zaczęli interesować się treścią tekstów prawnych, takich jak rozporządzenia dotyczące obostrzeń. Tłumaczenia maszynowe to bowiem jedna z możliwości, z których mogą skorzystać obywatele nieznający języka wspomnianych dokumentów. W świetle tych wydarzeń oraz prężnego rozwoju tłumaczeń maszynowych (Takakusagi Y. et al. 2021), jaki można zaobserwować w ostatnich latach w związku z opracowaniem technologii sieci neuronowych (Cho et al. 2014), przedmiotem zainteresowania poniższego artykułu są wyniki analizy jakości tłumaczenia maszy-
nowego tekstu specjalistycznego związanego z pandemią COVID-19. Celem badania jest porównanie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski wykonanego przez translatory DeepL oraz Google Tłumacz pod kątem najczęściej występujących w nich błędów. Analizie poddano tłumaczenie tekstu prawnego dotyczącego wytycznych w zakresie podróży międzynarodowych opublikowanego w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2020 roku.W badaniu wykorzystano tłumaczenia tekstu wykonane przez dwa popularne i ogólnodostępne serwisy tłumaczeniowe online, tj. Google Tłumacza oraz DeepL. Ocenę tekstów wyjściowych oparto na kryteriach błędów tłumaczeniowych opracowanych przez American Translators Association (2017), które wykorzystywane są także przy ocenie tłumaczeń studentów kierunków tłumaczeniowych. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują
na potencjał, jaki dostrzec można w proponowanym rozwiązaniu, wyraźne są jednak też obszary, w których technologia ta wymaga dopracowania.

 

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-05-18

Numer

Dział

Artykuły