ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r. (w latach 1994-2014 ukazywało się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, obecnie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS).

Lingua Legis znajduje się w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych ICI Journals Master List z liczbą punktów 85,33 (Index Copernicus Value) za 2019 rok, a w 2020 roku zostało włączone do indeksu czasopism ERIH PLUS.

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację wysokiej jakości artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

 

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły, recenzje i sprawozdania napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

 

Termin nadsyłania artykułów

Nr 30 (2022) 31 grudnia 2021 r.

DANE KONTAKTOWE

 

Strona internetowa                                                 Adres

lingualegis.ils.uw.edu.pl                                           „Lingua Legis”

                                                                                   Instytut Lingwistyki Stosowanej

Adres e-mail                                                            Uniwersytet Warszawski

lingualegis@uw.edu.pl                                             ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

 

 

 

 

Aktualny numer

Tom 1 Nr 29 (2021): Lingua Legis
					Wyświetl Tom 1 Nr 29 (2021): Lingua Legis

Czasopismo Lingua Legis ukazywało się w latach 1994-2014 sumptem
Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych
TEPIS, zaś od 2006 roku – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, pod opieką naukową prof. dr hab. Barbary
Zofi i Kielar (1930-2021), nestora teorii tłumaczenia prawniczego, oraz pod
redakcją dr Danuty Kierzkowskiej, prezesa PT TEPIS w latach 1990-2014.

Opublikowane: 2022-05-18
Wyświetl wszystkie numery