O czasopiśmie

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego oraz komunikacji prawnej, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

Czasopismo ma ponad dwudziestopięcioletnią historię. W latach 1994-2014 ukazywało się nakładem Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, zaś od 2006 roku – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację oryginalnych artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje napisane w języku polskim lub w językach obcych (wskazówki dla autorów).

Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez kolegium redakcyjne pod kątem zgodności z profilem czasopisma, a następnie poddawane anonimowej ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind peer review process) (wskazówki dla recenzentów)