KOLEGIUM REDAKCYJNE (Editorial Team)

Redaktor Naczelna (Editor-in-Chief)
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka

Zastępca Redaktor Naczelnej (Deputy Editor-in-Chief)
dr hab.  Agnieszka Dominika Biernacka

Redaktorzy Tematyczni (Editorial Board)
dr hab. Ewa Gruszczyńska (dział polski)
dr Agnieszka Dominika Biernacka (dział hiszpański)
dr Marta Czyżewska (dział niemiecki)
dr Eryk Stachurski (dział francuski)
dr Edward Szędzielorz (dział rosyjski)
mgr Agnieszka Hein (dział angielski)

RADA NAUKOWA (Advisory Board)
prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski)
mgr Zofia Rybińska (prezes TEPIS)
prof. Jan Engberg (Aarhus Universitet, Dania)
prof. Erik Hertog (KU Leuven, Belgia)
Prof. Dr. Isolde Burr-Haase (Universität zu Köln)
prof. Sabine Braun (University of Surrey, Wlk. Brytania)
doc. dr Marta Chromá (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)

 

RECENZENCI (Reviewers)

Numer 23/2015:
prof. dr hab. Zygmunt Saloni (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Łucja Biel (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Ewa Gmurzyńska (Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Biernacka (Uniwersytet Warszawski), dr Katarzyna Biernacka-Licznar (Uniwersytet Wrocławski), dr Agnieszka Choduń (Uniwersytet Szczeciński), dr Justyna Giczela-Pastwa (Uniwersytet Gdański), mgr Anna Piechowska (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)

Numer 24/2016:
prof. dr hab. Dorota Śliwa (KUL), prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska (UAM), prof. Patricia Vanden Bulcke (Universiteit Gent, Belgia), dr hab. Tatiana Chauvin (UW), dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska (UW), dr hab. Urszula Topczewska (UW), doc. dr Magdalena Kuratczyk (UW), dr Agnieszka Biernacka (UW), dr Marta Czyżewska (UW), dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina (UW), dr Sergey Khvatov (UW), dr Mirosław Moczulski (UW), dr Arja Nurmi (Tampereen yliopisto, Finlandia), dr Beata Szpingier (UAM), mgr Zofia Rybińska (TEPIS), mgr Tomasz Żebrowski

Numer 25/2017:
prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki (UP), prof. UAM dr hab. Barbara Walkiewicz (UAM), prof. UW dr hab. Jacek Wierciński (UW), prof. Arlette Véglia Andréa (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania), dr hab. Łucja Biel (UW), dr hab. Piotr Przybysz (UW), dr Agnieszka Doczekalska (ALK), dr Anna Fitak (UP), dr Teodora Ghivirigă (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Rumunia), dr Dorota Karczewska (UW), dr Karolina Kęsicka (UAM), dr Regina Solova (UWr), dr Tomasz Klimkowski (UAM), mgr Joanna Ziemska (Universität Wien, Austria)

Numer 26/2018:
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (UW), prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (UAM), prof. UP dr hab. Joanna Dybiec-Gajer (UP), dr hab. Łucja Biel (UW), dr hab. Maria Biskup (UW), dr Rafał Augustyn (UMCS), dr Hanem El-Farahaty (University of Leeds, Wlk. Brytania), dr Christine Martinez (UW), dr Ewa Myrczek-Kadłubicka (UŚ), dr Wojciech Ostaszewski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), dr Katarzyna Popek-Bernat (UW), dr Edward Szędzielorz (UW), dr Agata Wolarska-Sobocińska (UAM), adw. Paweł Gugała (UW), mgr Janusz Poznański (TEPIS), Bogusław R. Zagórski (UW)

Numer 27/2019:
prof. dr hab. Małgorzata Tryuk (UW), prof. Anastasia Parianou (Ionian University,
Grecja), dr Karolina Kęsicka (UAM), dr Katarzyna Madyjewska (UW),
dr Katia Peruzzo (Università Ca’ Foscari Venezia, Włochy),
dr Katarzyna Popek-Bernat (UW),
dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska (UKW w Bydgoszczy),
dr Piotr Sorbet (UMCS), dr Vilelmini Sosoni (Ionian University, Grecja),
dr Agata Wolarska-Sobocińska (UAM)

WYDAWCA (Publisher)
Uniwersytet Warszawski, Warszawa