• Lingua Legis 26/2018: Zaproszenie do publikacji

  2017-06-21

  „LINGUA LEGIS” CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNEMU

   ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

  Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego oraz komunikacji prawnej, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

  Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

  Termin nadsyłania artykułów do nr. 26 (2018): 15 sierpnia 2018 r.

  Przeczytaj więcej na temat Lingua Legis 26/2018: Zaproszenie do publikacji