Lingua Legis 26/2018: Zaproszenie do publikacji

2017-06-21

„LINGUA LEGIS” CZASOPISMO NAUKOWE POŚWIĘCONE TŁUMACZENIU SPECJALISTYCZNEMU

 ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI

Czasopismo Lingua Legis jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r.

Czasopismo ma ponad dwudziestoletnią historię. W latach 1994-2014 ukazywało się nakładem Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych TEPIS, zaś od 2006 roku – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Czasopismo Lingua Legis łączy teorię z praktyką poprzez publikację oryginalnych artykułów naukowych poświęconych praktycznym aspektom tłumaczenia specjalistycznego takim jak terminologia, problemy tłumaczeniowe, poprawność językowa, praktyka tłumaczeniowa itp.

Redakcja przyjmuje do druku niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje napisane w języku polskim lub w językach obcych. Długość nadesłanych tekstów, opracowanych zgodnie ze wskazówkami dla autorów dostępnymi na stronie internetowej czasopisma, powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami).

Termin nadsyłania artykułów

Nr 25 (2017): 30 czerwca 2017 r.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Strona internetowa
lingualegis.ils.uw.edu.pl

Adres e-mail 
lingualegis@uw.edu.pl

 

Adres 
“Lingua Legis”
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski 
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa