Lingua Legis w ICI Journals Master List 2017

2018-11-08

Z radością informujemy, że wydawane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej czasopismo „Lingua Legis” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 80,65 pkt. Oznacza on wzrost w stosunku do zeszłorocznej oceny (ICV 2016 = 62,71).

ICI Journals Master List jest indeksacyjną bazą czasopism naukowych, które pozytywnie przejdą proces corocznej, wieloparametrycznej oceny (ponad 100 kryteriów) i  otrzymają wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). ICV ma na celu odzwierciedlenie poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania w międzynarodowym środowisku naukowym.

Paszport naszego czasopisma w bazie ICI Journals Master List.