Lingua Legis w ICI Journals Master List 2019

2020-12-09

Z dumą informujemy, że wydawane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej czasopismo „Lingua Legis” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 85,33 pkt.

ICI Journals Master List jest indeksacyjną bazą czasopism naukowych poddawanych corocznie wieloparametrycznej ocenie (ponad 100 kryteriów), w wyniku której otrzymują wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). ICV  ma na celu odzwierciedlenie poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania w międzynarodowym środowisku naukowym.

Paszport naszego czasopisma w bazie ICI Journals Master List.