Włoskie przymiotniki w dokumentach medycznych

  • Katarzyna Maniowska

Abstrakt

Przekład dokumentów medycznych wymaga od tłumacza dużej wiedzy specjalistycznej oraz językowej. Tłumacz musi doskonale opanować terminologię, aby bezbłędnie przełożyć treść dokumentów medycznych. W niniejszym artykule poruszono zagadnienie tłumaczenia włoskiej terminologii medycznej na język polski. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z włoskich dokumentów medycznych (historia choroby, zaświadczenia o stanie zdrowia itp.) zilustrowano różnice w użyciu przymiotników włoskich składających się na terminologię specjalistyczną i trudności związane z ich przekładem na język polski.

Opublikowane
2017-06-28
Dział
Artykuły