Staże w instytucjach unijnych jako element kształcenia studentów i absolwentów specjalizacji tłumaczeniowych

  • Dariusz Koźbiał

Abstrakt

Staże organizowane przez instytucje Unii Europejskiej (UE) stanowią ciekawą ofertę dla obywateli jej państw członkowskich. Parlament Europejski (PE) jako jedna z tych instytucji umożliwia studentom i absolwentom szkół wyższych doskonalenie kompetencji zawodowych i dogłębne poznanie sposobu funkcjonowania instytucji UE poprzez odbycie płatnego stażu tłumaczeniowego. Obywatele Polski odbywają go w Dziale Tłumaczeń Polskich, będącym jednym z 23 działów językowych wchodzących w skład Dyrekcji ds. Tłumaczeń Pisemnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie programu stażu – stanowiącego doskonały sposób na pogłębienie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie studiów – oraz zachęcenie początkujących tłumaczy do podjęcia starań o przyjęcie na staż w instytucjach unijnych. Zdaniem autora artykułu, który osobiście odbył trzymiesięczny staż w Dziale Tłumaczeń Polskich Parlamentu Europejskiego na początku 2016 r., płatny staż tłumaczeniowy stanowi doskonałą formę pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych. Informacje zawarte w artykule uwzględniają stan na koniec marca 2016 r.

Opublikowane
2017-06-28