Wybrane pojęcia z zakresu polskiego postępowania administracyjnego w tłumaczeniu na język niemiecki

  • Róża Zielnik-Kołodzińska

Abstrakt

Artykuł dotyczy tłumaczenia wybranych pojęć z zakresu polskiego postępowania administracyjnego na język niemiecki. W pierwszej części autorka przedstawia historię polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, podkreślając, że polski ustawodawca tworząc go wzorował się na austriackiej ustawie Allgemeines Verwatltungsverfahrensgesetz. Następnie zwraca uwagę, że ze względu na zdecydowanie bardziej intensywną wymianę handlową z Republiką Federalną Niemiec niż z Austrią, a zatem i większą potrzebę używania języka niemieckiego obowiązującego w Niemczech, terminy z zakresu postępowania administracyjnego należy tłumaczyć na tę odmianę języka niemieckiego. Dalej omawia wybrane terminy z zakresu postępowania administracyjnego, oraz przyczyny, dla których ich tłumaczenie na język niemiecki jest problematyczne. Zwraca przy tym szczególną uwagę na nieprzystawalność polskiego i niemieckiego systemu prawnego i konieczność przeprowadzenia studiów prawnoporównawczych w celu znalezienia właściwych odpowiedników.

Opublikowane
2018-05-14