De la traduction des titres de loi

  • Eryk Stachurski

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest tłumaczenie tytułów aktów prawnych, które bardzo dobrze ilustruje trudności przekładu prawnego i charakter dyskursu prawnego, głęboko zakorzenionego w danym systemie prawnym i kulturze. Analiza lingwistyczna, historyczna i prawnoporównawcza pozwala na wskazanie kryteriów, które umożliwiają wybór właściwej strategii tłumaczeniowej uwzględniającej hierarchię aktów prawnych źródłowego systemu prawa, zasady techniki prawodawczej oraz zwyczaje docelowego systemu prawnego. Na przykładzie konkretnej ustawy autor pokazuje możliwe rozwiązania tłumaczeniowe w oparciu o urzędowe strony internetowe oraz analizy korpusowe i statystyczne.

Opublikowane
2018-05-14