O tłumaczeniu słownictwa z zakresu budownictwa tradycyjnego i naturalnego

  • Katarzyna Stachowiak

Abstrakt

Artykuł dotyczy zyskującego popularność nurtu budowania sposobami naturalnymi, energooszczędnymi i tradycyjnymi, oraz związanych z nim problemów i wybranych błędów tłumaczeniowych, a także ich potencjalnych konsekwencji, polegających m.in. na zmianie wydźwięku prawnego dokumentów dot. np. budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Wstęp i opis cech charakterystycznych, przyczyn popytu oraz sposobu rozprzestrzeniania się technik i technologii budowlanych służą zilustrowaniu źródeł oraz potencjalnej wagi błędów, które mogą pojawić się w tłumaczeniu słownictwa z zakresu ekologicznych, naturalnych oraz tradycyjnych technik i technologii budowlanych. Kolejne dwie części zawierają omówienie różnic pomiędzy wybranymi technikami i technologiami budowlanymi, a także nieścisłości pojawiających się w ich przekładzie z j. angielskiego na polski i odwrotnie.

Opublikowane
2018-05-14