Marriage-related legal concepts in English translations of the Polish Family and Guardianship Code – translation challenges

  • Joanna Komsta

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza angielskich ekwiwalentów instytucji prawnych z zakresu prawa małżeńskiego uregulowanych w Tytule I polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z juryslingwistyką, prawem porównawczym oraz przekładoznawstwem, ze szczególnym uwzględnieniem ekwiwalencji funkcjonalnej. W części praktycznej zbadano polskie i angielskie instytucje prawne z zakresu prawa małżeńskiego. Analizie poddano ekwiwalenty użyte w tłumaczeniach dostępnych w dwóch internetowych systemach informacji prawnej: Lex i Legalis. Zbadano uregulowanie polskich i angielskich instytucji z zakresu prawa rodzinnego, zastosowanie użytych terminów w prawie angielskim oraz możliwe powiązania z polskimi instytucjami prawa rodzinnego. Na tej podstawie określona została funkcjonalność użytych terminów. Trzecia część została poświęcona wnioskom i ocenie użytych ekwiwalentów.

Opublikowane
2018-05-14