Status teorii tłumaczenia i wiedzy praktycznej w nauczaniu zawodu tłumacza w polskiej perspektywie historycznej

  • Danuta Kierzkowska TEPiS

Abstrakt

Na tle zarysu historii translatoryki, prawa autorskiego i lingwistyki, autorka omawia zakorzenione w społeczeństwie poglądy o tłumaczach i wykonywanej przez nich pracy i twierdzi, że miały niekorzystny wpływ zarówno na ich status społeczny, jak i na postawę akademików wobec lingwistyki stosowanej jako niezależnej dziedziny nauki, która jest ciągle niedoceniana w kontekście polskiej formuły studiów filologicznych i współczesnych szkół tłumaczy. Opisując owocną współpracę polskich uczelni z tłumaczami-praktykami w ciągu ostatnich dwudziestu lat, autorka określa obecną rolę praktyków w nauczaniu zawodu i wyraża uznanie dla nowej postawy akademików wobec tych profesjonalistów.

Opublikowane
2017-06-21
Dział
Artykuły