Wybrane pojęcia dotyczące zawarcia i unieważnienia małżeństwa w świetle hiszpańskiego Kodeksu cywilnego w tłumaczeniu na język polski

Autor

  • Agnieszka Dominika Biernacka Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

przekład prawny, ekwiwalent funkcjonalny, ekwiwalent formalny, zawarcie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano terminologię w języku hiszpańskim i w języku polskim z zakresu zawarcia i unieważnienia małżeństwa. Hiszpańskie terminy prawne są zaczerpnięte z Kodeksu cywilnego (Código Civil) jako podstawowego źródła prawa regulującego instytucję małżeństwa w Królestwie Hiszpanii, natomiast ich polskie ekwiwalenty pochodzą przede wszystkim z polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także z Kodeksu prawa kanonicznego, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Celem artykułu jest zestawienie wybranych hiszpańskich terminów prawnych z ich polskimi ekwiwalentami w oparciu o teksty paralelne, a także omówienie rozwiązań zaproponowanych w opracowaniach słownikowych i akademickich lub posłużenie się nimi jako inspiracją w tworzeniu ekwiwalentów.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-04-25