Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego

  • Mirosław Moczulski Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: adnotacja, dobra praktyka, formuła poświadczająca, kodeks, tłumaczenie poświadczone, ustawa, wierność

Abstrakt

Artykuł ma trzy cele: omówienie najnowszej wersji kodeksu dla tłumaczy przysięgłych, dostępnego tylko online Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego; sformułowanie sugestii co do jego zmian oraz przedstawienie w związku z omawianym kodeksem niektórych problemowych aspektów tłumaczenia poświadczonego, jak: struktura kodeksu, relacja między ustawą i kodeksem, tłumaczenie ustne, pojęcie wierności, adnotacja a uwaga tłumacza.

Opublikowane
2019-04-25