Odwołanie od orzeczenia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych – kwestie proceduralne

Autor

  • Dominika Wójcik Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

odpowiedzialność zawodowa, tłumacz przysięgły, Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii proceduralnych związanych z wnoszeniem odwołań od orzeczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Poddano w nim analizie zagadnienia właściwości wydziału sądu apelacyjnego oraz rodzaju procedury, zgodnie z którą winno toczyć się postępowanie w drugiej instancji w sprawach odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych przed sądem powszechnym. W artykule ustosunkowano się do przepisów zawartych w rozdziale czwartym ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, następnie orzeczeń sądów apelacyjnych oraz argumentów powoływanych dla ich uzasadnienia, które zapadły w analizowanej kategorii spraw, a także poglądów doktryny w omawianym zakresie. Zaproponowano również rozwiązania celem ujednolicenia sposobu rozstrzygania spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych przez sądy powszechne.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-04-25