Polskie wzory korespondencji dyplomatycznej a poprawność językowa

  • Ewa Gruszczyńska ILS UW

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest różnego typu błędom, które autorka znalazła zarówno w polskich wzorach służących korespondencji dyplomatycznej jak i w tekstach pisanych i tłumaczonych na ich podstawie. W artykule przedstawiono i przeanalizowano błędy z zakresu ortografii i interpunkcji, a także kalki językowe, błędy spowodowane naruszeniem związków składniowych i łączliwości leksykalnej. Artykuł kończy się konkluzją, że z racji wysokiej rangi not dyplomatycznych, poprawność językowa jest w nich niezwykle istotna, dlatego wskazane i omówione błędy powinny zostać we wzorach poprawione. 

Opublikowane
2017-06-21
Dział
Artykuły