Polskie wzory korespondencji dyplomatycznej a poprawność językowa

  • Ewa Gruszczyńska ILS UW

Skrót

Artykuł poświęcony jest różnego typu błędom, które autorka znalazła zarówno w polskich wzorach służących korespondencji dyplomatycznej jak i w tekstach pisanych i tłumaczonych na ich podstawie. W artykule przedstawiono i przeanalizowano błędy z zakresu ortografii i interpunkcji, a także kalki językowe, błędy spowodowane naruszeniem związków składniowych i łączliwości leksykalnej. Artykuł kończy się konkluzją, że z racji wysokiej rangi not dyplomatycznych, poprawność językowa jest w nich niezwykle istotna, dlatego wskazane i omówione błędy powinny zostać we wzorach poprawione. 

Opublikowany
2017-06-21
Jak cytować
Gruszczyńska, E. (2017). Polskie wzory korespondencji dyplomatycznej a poprawność językowa. Lingua Legis, (23), 20-34. Uzyskano z https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/4/4
Dział
Artykuły