Umowy międzynarodowe jako transgenre – analiza umów międzynarodowych między UE a państwami trzecimi

Autor

  • Agata Hajduk Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, umowy międzynarodowe, tłumaczenie prawnicze, analiza lingwistyczna

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza makrostruktury i terminologii umów międzynarodowych i porozumień w formie wymiany listów, zawieranych między Unią Europejską a państwami trzecimi, a także wskazanie typologii niektórych problemów, które pojawiają się podczas ich tłumaczenia. Część pierwsza opisuje obszary, których tematyka może stać się przedmiotem umowy, której stroną jest Unia Europejska, oraz język tej organizacji międzynarodowej. Następnie zarysowano makrostrukturę porozumienia zawieranego w formie wymiany listów i standardowej umowy międzynarodowej. Przywołano sformułowania obecne w poszczególnych fragmentach w języku angielskim, którym autorka przyporządkowuje odpowiednie wyrażenia w niemieckiej i polskiej wersji porozumień. W części drugiej artykułu wyróżniono grupy problemów najczęściej spotykanych w procesie tłumaczenia umów. Autorka podaje przykłady służące ich zilustrowaniu oraz sposoby ich rozwiązania.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-04-25