Mediacje w sprawach cywilnych w Polsce — analiza terminologii polskiej i angielskiej

  • Łucja Biel ILS UW
  • Anna Jopek-Bosiacka
  • Katarzyna Wasilewska ILS UW
Słowa kluczowe: mediacje w sprawach cywilnych

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie tłumaczom stosunkowo nowej w Polsce instytucji mediacji w sprawach cywilnych oraz analiza terminologii polskiej i anglojęzycznej (brytyjskiej i unijnej) na potrzeby tłumaczenia. W związku z systematycznie rosnącą popularnością mediacji w Polsce, jak i w Unii Europejskiej oraz propagowaniem mediacji jako alternatywy dla postępowania sądowego można oczekiwać wzrostu liczby mediacji dwu- i wielojęzycznych z udziałem tłumaczy ustnych. Informacje praktyczne, a także wymogi prawne dla kandydatów na stałych mediatorów mogą być istotne dla tłumaczy zainteresowanych poszerzeniem zakresu swojej działalności poprzez uzyskanie kwalifikacji mediatora.

Opublikowane
2017-06-21
Dział
Artykuły