Zarys struktury sądownictwa powszechnego w Polsce i w Niemczech wraz z terminologią dla tłumaczy

  • Albert Guziak Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Federacja, język prawa, Niemcy, państwo unitarne, Polska, praktyka tłumaczeniowa, sądownictwo powszechne

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zarys struktury sądów powszechnych w Polsce oraz w Niemczech. Wiedza na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz znajomość pojęć z tego zakresu odgrywa niebagatelną rolę, szczególnie w tłumaczeniu uwierzytelnionym; wiedza ta jest ważna dla aktywnych tłumaczy oraz adeptów przekładu prawnego, która pozwoli uniknąć nieporozumień w zakresie stosowania właściwych ekwiwalentów. Polskie prawodawstwo (również w dziedzinie sądownictwa oraz procedury sądowej) oparte jest w dużej mierze na wzorcach niemieckich, jednakże z racji odrębności ustrojowej w zakresie terytorialnym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec istnieje duże prawdopodobieństwo niezastosowania odpowiednich pojęć. Różnice te omówione zostały we wprowadzeniu do niniejszego artykułu, dwie kolejne części skupiają się na przedstawieniu struktury sądownictwa powszechnego w obu krajach, w części trzeciej znajduje się zestawienie problematycznych pojęć oraz terminologii wraz z ich tłumaczeniem na dany język, natomiast ostatnia część artykułu podsumowuje zarysowaną problematykę.

Opublikowane
2020-04-20