Język ubezpieczeń turystycznych w Polsce i Hiszpanii

  • Katarzyna Madyjewska Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: ubezpieczenia turystyczne, przekład, warunki ubezpieczenia, język specjalistyczny

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie słownictwa funkcjonującego na rynku polskim i hiszpańskim w sektorze ubezpieczeń turystycznych, a także widocznej na jego przykładzie specyfiki słownictwa ubezpieczeniowego. Artykuł omawia regulacje prawne w obu krajach, cechy języka warunków ubezpieczenia oraz odpowiedniki kluczowych pojęć polskich i hiszpańskich.

Opublikowane
2020-04-20