Polsko-hiszpańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w perspektywie kontrastywnej i translatorycznej

  • Piotr Wronka Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: umowa międzynarodowa, opodatkowanie, dyskurs prawny, analiza kontrastywna, przekład prawny

Abstrakt

W artykule omówiono wyniki analizy kontrastywnej, której poddano hiszpańską i polską wersję Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Hiszpanią. Formułowane na ich podstawie wnioski teoretyczno-praktyczne wpisują się w nurt badań juryslingwistycznych i dotyczą z jednej strony dyskursu prawnego, rozpatrywanego w ujęciu porównawczym, z drugiej – relacji ekwiwalencji dwu wersji językowych tekstu umowy. Rozważania te stanowią nadto przyczynek do refleksji translatorycznej i próby usytuowania poruszanych zagadnień w kontekście przekładu tekstów z zakresu prawa. Wnioski aplikatywne w tym obszarze wiążą się z wybranymi problemami, technikami i rozwiązaniami translatorskimi.

Opublikowane
2020-04-20