Istota pracy tłumacza przysięgłego. Rozważania prawno-wittgensteinowskie

Autor

  • Marek Kądzielski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie istoty pracy tłumacza przysięgłego. Główną tezą tekstu jest, że celem pracy tłumacza przysięgłego jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. W tym znaczeniu jest to cel identyczny, co cel zawodu notariusza na gruncie systemu prawa polskiego. Tłumacz przysięgły realizuje ten cel zachowując niezmienniki przekładu, którymi są wartości logiczne zdań tekstu źródłowego oraz relacje logiczne pomiędzy nimi. Tłumacz osiąga to dzięki zastosowaniu translacji prawdziwościowej. Stawianych tez dowodzimy przy zastosowaniu metod analizy porównawczej i logicznej analizy języka.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-30