Kilka różnic terminologicznych pomiędzy subjęzykiem prawnym we Włoszech i w Szwajcarii

  • Katarzyna Łuszczyńska-Niemiec

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na występowanie istotnych różnic między terminologią subjęzyka prawniczego we Włoszech oraz w szwajcarskim Kantonie Ticino. W artykule przedstawiono kilka polskich terminów z zakresu prawa karnego oraz podano propozycje ich tłumaczenia zarówno na język włoski standardowy, jak i na język włoski Kantonu Ticino. Analizę oparto na najbardziej miarodajnych źródłach, to jest na tekstach paralelnych, takich jak kodeksy karne i kodeksy postępowania karnego. W artykule zasygnalizowano niejednorodność i niekonsekwencję terminologii prawniczej języka Kantonu Ticino. Podkreślono również konieczność stosowania w szwajcarskim wariancie języka włoskiego form żeńskich dla nazw zawodów, niespotykanych lub czasem wręcz niedopuszczalnych w standardowym języku włoskim. W artykule zamieszczono również tabelę zbiorczą analizowanych terminów wraz z ich odpowiednikami w obu wariantach języka włoskiego.

Opublikowane
2017-06-21
Dział
Artykuły