Zarys specyfiki niemieckiego prawa pracy w odniesieniu do prawa polskiego

Autor

  • Albert Guziak

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia zarys specyfi ki niemieckiego prawa pracy w odniesieniu do polskiego prawa pracy. Rozwiązania legislacyjne w obrębie stosunków pracy w Republice Federalnej Niemiec zasadniczo różnią się od polskich regulacji w tym zakresie. Niemieckie prawo pracy stanowi dziedzinę prawa prywatnego, wyodrębnionego swym zakresem przedmiotowym z prawa cywilnego, jednak ze względu na federalny ustrój państwa, wieloletnią praktykę i swoisty sposób regulacji nie posiada jednej skodyfi kowanej formy legislacyjnej jak np. polski Kodeks pracy. Niemieckie prawo pracy wykazuje również odrębną systematyzację oraz specyfi czne instrumenty prawne, nieobecne w innych systemach prawnych. Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze założenia niemieckiego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem terminów prawnych i prawniczych, które przyszli bądź praktykujący tłumacze mogą uważać za cenne; podstawowa znajomość specyfi ki danej gałęzi prawa oraz jej terminologii jest bowiem ważna dla doboru poprawnych ekwiwalentów językowych.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-30