Epidemia w legislacji – mankamenty procesu tworzenia prawa

Autor

  • Wioletta Wichrowska
  • Radosław Iłowiecki

Słowa kluczowe:

epidemia, zasady prawidłowej legislacji, zasady techniki prawodawczej, źródła prawa, standard tworzenia prawa, wzajemne zaufanie podmiotów tworzących prawo

Abstrakt

To zrozumiałe, że przepisy odnoszące się do tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest rozwijająca się i utrzymująca epidemia, nie mogą być stabilne – prawodawca musi reagować na zmieniającą się sytuację i pojawiające problemy. Nowe regulacje w dobie pandemii COVID-19 przygotowywano siłą rzeczy w znacznym pośpiechu, niejednokrotnie bez dochowania dobrych praktyk związanych ze stanowieniem prawa. Celem niniejszej
pracy nie jest jednak pogłębiona analiza mankamentów procesu tworzenia prawa. Autorzy artykułu zarysują jedynie niektóre z nich. Wskażą na prawne podstawy ingerencji władz publicznych w sferę praw i wolności obywateli, rozmycie katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa, niedookreśloność wprowadzanych przepisów i ich wady techniczne, ekspresowe tempo powstawania ustaw, zubożenie debaty publicznej,
inflację prawa, rozproszenie w wielu aktach prawnych tematyki dotyczącej epidemii COVID-19, a także regulowanie w ustawach COVID-owych spraw, które nie są związane z epidemią COVID-19. Autorzy postarają się też dowieść, że zdecydowana większość wymienionych uchybień występowała jeszcze przed epidemią.

##submission.downloads##

Opublikowane

2022-05-18

Numer

Dział

Artykuły