Terminologia dotycząca postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  • Daruisz Koźbiał ILS UW

Skrót

Niniejszy artykuł przedstawia informacje na temat składu i kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz trybu postępowania przed nim wraz z powiązaną anglojęzyczną terminologią. Artykuł prezentuje ponadto tabelę zawierającą terminologię dotyczącą procedury postępowania przed Trybunałem w czterech oficjalnych językach Unii Europejskiej (tj. w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim). Przedstawione informacje na temat Trybunału Sprawiedliwości oraz towarzysząca terminologia mają na celu przekonanie czytelnika o złożoności pracy prawników-lingwistów oraz przekonanie go, że znajomość sposobu funkcjonowania Trybunału oraz powiązanej terminologii może być przydatna dla tłumacza przysięgłego głównie ze względu na szereg powiązań merytorycznych, instytucjonalnych i proceduralnych między sądami krajowymi a sądami unijnymi.

Opublikowany
2017-06-21
Jak cytować
Koźbiał, D. (2017). Terminologia dotycząca postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Lingua Legis, (23), 67-87. Uzyskano z https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/7/7
Dział
Artykuły