(Im)migrants, asylum seekers and refugees – wybrana terminologia anglojęzyczna w unijnych aktach prawnych i jej polskie ekwiwalenty

  • Julita Śmigielska ILS UW

Abstrakt

W artykule omówiona została unijna terminologia anglojęzyczna dotycząca polityki migracyjnej oraz jej polskie ekwiwalenty. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje związane z pojęciem migracji. Główną część artykułu stanowi angielsko-polski glosariusz terminów zaczerpniętych z aktów prawnych UE odnoszących się do polityki migracyjnej. Artykuł zamyka komentarz do wybranych przykładów różnych ekwiwalentów tłumaczeniowych w kontekście tekstów unijnych, dokumentów ONZ i prawa krajowego.

Opublikowane
2017-06-21
Dział
Artykuły