(Im)migrants, asylum seekers and refugees – wybrana terminologia anglojęzyczna w unijnych aktach prawnych i jej polskie ekwiwalenty

  • Julita Śmigielska ILS UW

Skrót

W artykule omówiona została unijna terminologia anglojęzyczna dotycząca polityki migracyjnej oraz jej polskie ekwiwalenty. W części pierwszej zaprezentowano podstawowe definicje związane z pojęciem migracji. Główną część artykułu stanowi angielsko-polski glosariusz terminów zaczerpniętych z aktów prawnych UE odnoszących się do polityki migracyjnej. Artykuł zamyka komentarz do wybranych przykładów różnych ekwiwalentów tłumaczeniowych w kontekście tekstów unijnych, dokumentów ONZ i prawa krajowego.

Opublikowany
2017-06-21
Jak cytować
Śmigielska, J. (2017). (Im)migrants, asylum seekers and refugees – wybrana terminologia anglojęzyczna w unijnych aktach prawnych i jej polskie ekwiwalenty. Lingua Legis, (23), 88-99. Uzyskano z https://lingualegis.ils.uw.edu.pl/index.php/lingualegis/article/view/8/8
Dział
Artykuły