Zasady etyki naukowej i wydawniczej

Czasopismo Lingua Legis przestrzega zasad etyki naukowej i wydawniczej i zastrzega sobie również prawo nieprzyjęcia nadesłanego artykułu do druku z przyczyn etycznych, takich jak m.in.: jednoczesne złożenie w kilku czasopismach lub wydawnictwach bądź opublikowanie  artykułu, naruszenie praw autorskich i innych związanych z artykułem; naruszenie zasad etyki naukowej typu ghostwriting/guest-authorship.