Tom 1 Nr 29 (2021): Lingua Legis

					Wyświetl Tom 1 Nr 29 (2021): Lingua Legis

Czasopismo Lingua Legis ukazywało się w latach 1994-2014 sumptem
Wydawnictwa Translegis (do 2005 roku Wydawnictwa TEPIS) pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Sądowych i Prawniczych
TEPIS, zaś od 2006 roku – pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, pod opieką naukową prof. dr hab. Barbary
Zofi i Kielar (1930-2021), nestora teorii tłumaczenia prawniczego, oraz pod
redakcją dr Danuty Kierzkowskiej, prezesa PT TEPIS w latach 1990-2014.

Opublikowane: 2022-05-18