Tłumaczenie w sytuacjach kryzysowych na przykładzie badań dotyczących ofiar przemocy ze względu na płeć – projekt SOS-VICS

  • Dorota Kulawik Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: SOS-VICS, tłumaczenie środowiskowe, przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet

Abstrakt

Artykuł stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach pilotażowego projektu „Speak Out for Support (SOS-VICS)”, przeprowadzonego w Hiszpanii w latach 2012–2014, który zaowocował szeregiem publikacji naukowych (w języku hiszpańskim i angielskim), poradników, materiałów dydaktycznych i przewodników opracowanych dla urzędników (w tym dla wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia), tłumaczy i dla ofiar przemocy, jak również związanych z projektem publikacji pojawiających się w kolejnych latach. Stanowi również nawiązanie do rozpoczynających się w Polsce badań bazujących na projekcie SOS-VICS.

Opublikowane
2019-04-25